Helseinstitusjoner 

Puritas vet hvor viktig det er å desinfisere rom under bytte av pasienter, enten det er for å stoppe smitte eller hindre infeksjoner ved helseinstitusjoner.

Vi vet også hvor utsatt personell ved en institusjon kan være. Vi ønsker derfor å tilby hjelp. Kontakt oss gjerne.

Med en helt ny norskprodusert robot kan Puritas desinfisere alle typer innvendige rom. Roboten fra Decon-X bruker en gass som tar knekken på 99,9999% av alle bakterier, virus og soppsporer, samt lukt. Gassen er 100% miljøvennlig, og produktet etter en behandling vil være vann og oksygen. Desinfiseringen er derfor ikke skadelig for hverken møbler, tekstiler eller elektronikk.

Enten det er sykehusinfeksjoner eller virus ved helseinstitusjoner, vil en behandling sørge for at neste pasient ikke blir utsatt for smitte. Dessuten utføres desinfiseringen av trent personell fra Puritas for å skåne institusjonens ansatte. 

Roboten er utstyrt med IoT-teknologi, hvilket betyr at vi som utfører arbeidet kan følge med på roboten gjennom hele prosessen for å sikre en trygg og effektiv desinfisering ved helseinstitusjoner. Som kunde vil man også få tilsendt en rapport på utført oppdrag etter desinfiseringen.

helseinstitusjoner